Een woord van de organisatie

'Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik vertel u wie u bent'

Wie wel eens een krant leest zal het niet ontgaan zijn, de kleinere gratis festivals in Rotterdam hebben het moeilijk. De Zomerzondagen zijn reeds verdwenen en andere leuke festivals zoals Duizel zijn noodgedwongen overgegaan tot het heffen van entree.

Ook De Dag van de Romantische Muziek kampt al jaren met tekorten. Dat komt door een combinatie van factoren waarvan de belangrijkste zijn de toenemende productiekosten, met name als gevolg van lokale regelgeving, de afname van cultuursubsidies en de nattere zomers.

Voor ons zou het heffen van een verplichte entree ook de kortste weg zijn naar een evenwichtige begroting. Op een mooie dag komen er meer dan 25.000 muziekliefhebbers naar het Park en zelfs als dat aantal zou halveren zouden wij bij het heffen van een entree van Euro 7,50 uit de problemen zijn.

Waarom we dat niet doen? Omdat de mensen die dan niet meer komen juist de mensen zijn die we ook met ons evenement willen bereiken. Dat zijn de mensen die niet zo snel naar een klassiek concert gaan of die een klein inkomen hebben en met hun kinderen een dagje 'uit in eigen stad' willen doen. De mensen die overblijven zijn degene die ook wel een kaartje voor een concert in de Doelen of Wonderfeel (dagkaart Euro 65,00) kunnen betalen. Juist de laagdrempeligheid vinden wij een van de meest romantische elementen aan ons festival . Als wij niet tot het uiterste zouden gaan om dat zo te houden zou dat niet Romantisch zijn. Strijden voor wat je belangrijk vindt is Rotterdams EN Romantisch tegelijkertijd.

Sommigen noemen dat 'naïef' of een 'achterhoede gevecht maar in toenemende mate worden wij benaderd door mensen die ons willen helpen de Dag in zijn huidige (gratis) vorm te behouden. Dat de wereld verandert is mooi maar het behouden van een paar tradities is dat ook. En met 30 edities achter de rug kan je de Dag inmiddels ook een Rotterdamse traditie noemen.

De toenemende hulp die wij aangeboden krijgen geven ons in eerste instantie morele steun. Het is fi jn om bevestiging te krijgen dat we niet de enige zijn die het belangrijk vinden dat de Dag voor iedereen moet blijven. Dit heeft al enkele concrete initiatieven opgeleverd. Zo buigt een originele herenclub (ja, ze bestaan nog) zich over onze uitdagingen en organiseert ons PR bureau 'MissPublicity' op eigen initiatief een originele ontvangst van onze sponsoren , pers en subsidiënten. Wij krijgen ook een warm gevoel van het toenemend aantal vrijwilligers dat zich meldt, en zonder vrijwilligers geen Dag van de Romantische Muziek.

Samengevat zou je kunnen zeggen 'we hebben vrienden dus we zijn' (er nog). Goede vrienden heb je natuurlijk nooit genoeg en zou u ook graag iets doen voor de Dag dan horen we graag van U.

Geniet U vooral van de mooie muziek en de bijzondere sfeer de komende editie. Beleef het zo intens mogelijk, alsof het de laatste keer zou kunnen zijn.

'Party like it is 1799' 

Hans Mosselman

Directeur Dag van de Romantische Muziek